O nama

Kompanija TeleNet d.o.o. osnovana je 1994. godine sa sjedištem u Sarajevu. Osnovna djelatnost kompanije je projektovanje, inženjering i izvođenje telekomunikacijskih i računarskih sistema za potrebe profesionalnih korisnika kojima telekomunikacijska rješenja pomažu da unaprijede svoje osnovno djelovanje. TeleNet d.o.o. se specijalizirao za dizajniranje, projektovanje i implementaciju svih relevantnih segmenata u oblasti mrežnihi telekomunikacijskih rješenja:

  • Infrastrukturna mrežna sigurnost (Network Security) za potrebe poslovnih korisnika svih nivoa. Primarni koncept naših profesionalnih sigurnosnih rješenja je baziran na Security Gateway platformama (Firewall / IPSec VPN i SSL VPN) visokih performansi sa mogućnošću integrisane UTM (Unified Threat Management) zaštite. Takođe, naša rješenja mrežne sigurnosti uključuju i druge vrste specijaliziranih platformi kao što su: Intrusion Prevention and Detection, Unified Access Control i sistemi za nadzor i upravljanje mrežnom sigurnosti
  • Izgradnja lokalnih mreža (LAN) za potrebe srednjih i velikih korisnika. Koriste se Fast Ethernet, Gigabit Ethernetkao i 10Gigabit Ethernet standardi preko bakarnih i optičkih medija za prenos. Naša kompanija je u potpunosti spremna za brzui adekvatnu implementaciju nadolazećih Ethernet standarda koji će omogućiti brzine prenosa od 40Gbps i 100Gbps i punu konsolidaciju najzahtjevnijih Core i Data Center mrežnih okruženja
  • Izgradnja metro i mreža širokog područja (MAN i WAN) za potrebe srednjih i velikih korisnika sa mogućnošću pouzdanog povezivanja na Internet mrežu. Implementirane transmisione i servisne tehnologije uključuju xDSL, Ethernet, Fiber Optic i Wireless, kao i kreiranje privatnih mrežnih sistema i prenosa putem postojećeg Frame Relay servisa mreže za prenos podataka BH Telecoma
  • Izgradnja pristupnih i transportnih telekomunikacijskih mreža za potrebe telekom operatora i ISP-ova korištenjem bakarnih, optičkih i bežičnog medija za prenos. Naša firma je prva u BiH uspješno implementirala GPON tehnologiju (pristupni iTriple Play multiservisni segment) kao komunikacijsko rješenje koje će zasigurno prevladati na svjetskom tržištu u narednim godinama
  • Dizajniranje i implementacija sistema za mrežni nadzor i upravljanje
  • Planiranje i izvođenje obuke za potrebe korisnika naših usluga.
  • Planiranje i implementacija indoor i outdoor wireless rješenja
  • Implementacija kompletnog VoIP sistema kanadskog proizvođača Mitel što uključuje povezivanje sa telco-ima, internu infrastrukturu i obuku

Za uspješnu implementaciju gore navedenih mrežnih i telekomunikacijskih sistema, TeleNet d.o.o. koristi rješenja, opremu i tehničku podršku vodećih svjetskih proizvođača kao što su između ostalih: Juniper Networks, Extreme Networks, OneAccess Networks, Zhone Technologies, Digi International, Mitel i drugi. Kompanija TeleNet d.o.o. je autorizirani partner svih pomenutih proizvođača za područje Bosne i Hercegovine. Svaki od partnerskih proizvođača posjeduje razgranatu mrežu autoriziranih centara za obuku koji stoje na punom raspolaganju korisnicima TeleNet-a.

TeleNet d.o.o. je do sada uspješno implementirao veliki broj najzahtjevnijih mrežnih i telekomunikacijskih sistema za potrebe korisnika širom Bosne i Hercegovine. Navodimo neke kod kojih smo uspješno realizirali važne projekte: BH Telecom, JP Elektroprivreda BH, IDDEEA, Granična policija BiH, MUP-ovi u BiH, Aerodrom Sarajevo, Bosnia Business International Bank Sarajevo, Centralna Banka BiH, Elektroprenos BiH, International Burch University Sarajevo, Lutrija BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Raiffeisen Bank BiH, Univerzitet Džemal Bijedić, UTIC, Vakufska Banka Sarajevo, ViK Sarajevo, VTK BiH, Williams kladionica, itd.

Posebna pažnja u poslovanju TeleNet-a je usmjerena na pružanje svih vidova konsaltinga, usluga tehničke podrške korisnicima u fazi planiranja, tokom same implementacije kao i tokom faze održavanja mrežnih i telekomunikacijskih sistema. TeleNet d.o.o. je u potpunosti svjestan da je njegov najvažniji poslovni zadatak obezbijediti što kraće vrijeme odziva za zahtijevanu podršku i servis opreme za korisnike. Svojom trajnom praksom pune posvećenosti i pružanja adekvatne podrške svojim korisnicima i poslovnim partnerima, TeleNet d.o.o. je učvrstio njihovo povjerenje i želju za dugoročnom saradnjom.

Partner Logo