Network Security

TeleNet d.o.o. posjeduje dugogodišnje iskustvo u dizajniranju, projektovanju i implementaciji infrastrukturne mrežne sigurnosti za potrebe poslovnih korisnika. Naša profesionalna rješenja uključuju firewall-e/gateway-e, IPSec VPN-ove, SSL VPN-ove, punu UTM (Unified Threat Management) funkcionalnost kao i druge napredne specijalizirane platforme za otkrivanje i sprječavanje upada u mrežu (IDP), kontrolu pristupa (Unified Access Control) i sistema za nadzor i upravljanje mrežnom sigurnosti (STRM). U mrežnim poslovnim okruženjima, sigurnost predstavlja imperativ za dobro i efikasno poslovanje. Stoga je od izuzetnog značaja potrebno posebnu pažnju posvetiti adekvatnoj zaštiti mrežne infratrukture. Ključni razlozi za mrežnu sigurnost su:

• Zaštita i integritet privatnih podataka
• Zaštita i intergritet korisničkih podataka
• Sprječavanje nelegalnih aktivnosti na mreži
• Zakonska regulativa
• Reputacija kompanije

Nudimo rješenja za poslovna okruženja od nekoliko uposlenika do poslovnih korisnika sa velikim brojem uposlenika i distribuiranim poslovnim lokacijama. Profesionalna sigurnosna rješenja se baziraju na proizvodima kompanije Juniper Networks, koja posjeduju visoke performanse i dokazani kvalitet u ekploataciji. Osnovno rješenje sigurnosti mrežne infrastrukture zasniva se na korištenju firewall/gateway-a (SSG serija, SRX serija) koji koriste namjenski razvijen OS i hardware u cilju zaštite od napada na aplikativnom i mrežnom nivou. Osnovna mrežna sigurnost podrazumijeva korištenje sljedećih funkcija: stateful firewall, IPSec VPN (site-to-site i dynamic VPN ), DoS zaštitu, anti-spam, anti-virus i web filtering.

Nadogradnju osnovne mrežne sigurnosti predstavlja korištenje IDP (Intrusion Detection and Prevention) tehnologije za dublju analizu saobraćaja (analiza saobraćaja do aplikativnog nivoa) koji je prošao kroz osnovne mrežne sigurnosne mehanizme . IDP platforme su u mogućnosti otkriti napade i anomalije u različitim fazama njihovog nastanka koristeći višestruke metode detekcije. Omogućavaju lahku integraciju u postojeću mrežnu infrastrukturu u inline režimu rada sa bypass funkcijom koja obezbjeđuje kontinuiran saobraćaj u slučaju hardware-skog ispada IDP-a.

Kao nadopuna za IPSec VPN, SSL VPN predstavlja siguran pristup unutrašnjim mrežnim resursima sa udaljenih lokacija bez potrebe korištenja posebnog uređaja niti posebnog software-skog klijenta. SSL VPN je nezavisan od operativnog sistema instaliranog na udaljenoj lokaciji što doprinosi lakšoj promjeni. Sigurna veza se uspostavlja korištenjem SSL protokola podržanog od strane web pretraživača što je i osnovni razlog široke primjene. Kao rješenje za SSL VPN pristup TeleNet d.o.o. nudi Pulse Connect Secure seriju kompanije Pulse Secure.
 

Slika rješenja 1

Slika rješenja 2

Slika rješenja 3
Partner Logo Juniper Networks Extreme Networks Mitel GarrettCom OneAccess Zhone HP Digi Barracuda DLink CalAmp