Data Center

TeleNet d.o.o. razvija dugoročne strategije za dizajn, rad i razvoj data centar infrastrukture. Naša ključna ekspertiza se fokusira na rješenja koja podržavaju kritične aplikacije data centara koje zahtjevaju veoma niska kašnjenja i visoku propusnost.

Pored navedenih zahtjeva od izuzetnog značaja posebna pažnja se posvećuje adekvatvnoj zaštiti mrežne infrastrukture. Opseg TeleNet proizvoda rangira od switching opreme visokih perfomansi do security opreme visoke skalabilnosti prema konekciji na visoko rizičnu mrežu - internet. TeleNet d.o.o. bazira svoje rješenje za switching opremu na proizvodima i rješenjima kompanije Extreme Networks. Pored switching opreme TeleNet d.o.o. bazira svoje routing/security rješenje na proizvodima i rješenjima kompanije Juniper Networks.

Data Centar rješenja koja nudimo moraju zadovoljavati nekoliko osnovih kriterija a to su: modularnost, skalabilnost, redudantnost, mogućnost zamjene bez prekida rada sistema i jednostavna za održavanje. Pored navedenih kriterija data centri podrazumijevaju sisteme za nadzor i upravljanje komponentama sistema.

Naša rješenja i usluge su:

• Analiza, planiranje, dizajn i predlaganje idejnog rješenja
• Nabavka i implementacija opreme
• Testiranje, finalizacija i puštanje u rad
• Preventivno održavanje komunikacijskog sistema
• Stručna tehnička podrška
• Usluge podrške 24x7

Prednosti za korisnike:

• TeleNet d.o.o. ima izvrsne certificirane stručnjake i dugogodišnje iskustvo u implementaciji složenih i inovativnih projekata
• TeleNet d.o.o. je pouzdan partner za implementaciju infrastrukturnih rješenja sa najsavremenijim tehnologijama vodećih proizvođača Extreme Networks i Juniper Networks.
 

Slika rješenja 1

Slika rješenja 2

Slika rješenja 3
Partner Logo