Wi-Fi

TeleNet d.o.o. implementira rješenja i proizvode kompanija Extreme Networks® i HP. Jedan od većih projekata TeleNet-a je O-Zone wireless mreža BH Telecom-a. O-Zone Internet HotSpot je usluga koja je namjenjena korisnicima koji imaju potrebu za brzim pristupom internetu i to bez telefonskih priključaka i utičnica. O-zone prekriva preko 50 lokacija širom Bosne i Hercegovine u hotelima, restoranima, telecom centrima BH Telecoma, telecom Shopovima BH Telecoma, caffe bar-ovima, trgovima, univerzitetima, autobuskim i željezničkim stanicama, sportskim dvoranama i aerodromima.

O-Zone Internet omogućuje bežičnu visokokvalitetnu 8 Mbps vezu sa svijetom. Pored navedenog, dio O-Zone sistema je i 3G-WLAN Interworking arhitektura koja omogućuje integraciju WLAN i mobilne mreže. Ovaj sistem omogućuje kranjem korisniku voice continuity pri prelasku sa GMS na WLAN mrežu i obratno bez prekida u pozivu. Ovakav tip sistema omogućuje klijentima da prošire svoju lokalnu telefonsku centralu preko interneta bilo gdje u svijetu. Voice continuity rješenje se bazira na Comdasys-ovom centralnom FMC kontroleru i MC klijentu (koji se instalira na smartphone). O-zone sistem je zasnovan na HP kontrolerima, AP-ovima i sistemu za nadzor i upravljanje.

TeleNet u svojoj paleti proizvoda nudi i Extreme Networks WLAN rješenja koja omogućavaju cijenovne i produktivne prednosti mobile computing-a. Potpuno kompatibilna 802.11 rješenja objedinjuju WLAN-ove sa inteligencijom identifikovanja uređaja i korisnika, besprijekornim podešavanjem nivoa, privatnosti, kvaliteta i tipa isporučene usluge, mogućnosti praćenja i lociranja roaming konekcija i prenosive opreme, nadzorom i zaštitom od neuatorizovanih mašina, aktivnost, sesija i korisnika. ExtremeXOS® mrežni operativni sistem omogućuje "pametniju" mrežnu infrastrukturu koja ujedinjuje bežične i standarne mrežne segmente, virtualizira data centre i omogućuje roaming fleksibilnost korisnicima.

Prednosti Extreme Networks rješenja:

• Brza, pouzdana i mobilna konektivnost koja funkcioniše preko više fizičkih lokacije i unutar "mixed" RF okruženja
• Besprijekorna isporuka latency osjetljivih aplikacija sa visokim bandwidth potrebama kao što su voice ili video
• Mogućnost administriranja udaljenim lokacijama na jednoj centralnoj lokacija i mogućnost operacije udaljenih lokacija i u slučaju smetnji u komunikaciji sa centralnom lokacijom
• Pouzdano, interference-free, free-roaming konektivnost koja inteligentno prepoznaje i prilagođava pristupna prava, bandwidth, prioritet saobraćaja i isporuku usluga na osnovu role-based identiteta
• Višeslojna, centralno upravljiva, end-to-end sigurnost koja prati mobilne korisnike i štiti ih od neautorizovanog pristupa, rogue hardvera, internih i externih napada
• Real-time nadzor i praćenje mobilnih korisnika i udaljenih uređaja kroz wireless zone i subnet-e
• Standardizovana WLAN rješenja koja olakšavaju legacy unaprjeđenja i integracija
 

Slika rješenja 1

Slika rješenja 2

Slika rješenja 3
Partner Logo Juniper Networks Extreme Networks Mitel GarrettCom OneAccess Zhone HP Digi Barracuda DLink CalAmp