Enterprise LAN

Nesumnjivo, Enterprise LAN predstavlja najrasprostranjeniji tip mrežnog okruženja koji srećemo u svijetu poslovnih aktivnosti i prisutan je kod velikog broja različitih vrsta korisnika (preduzeća). TeleNet d.o.o. bazira svoje rješenje za Enterprise LAN na proizvodima i rješenjima kompanije Extreme Networks. Radi se o jednom od vodećih proizvođača u ovoj oblasti te zasigurno vodećem svjetskom inovatoru. Na raspolaganju je zaokružen vrhunski proizvodni program.

Implementacijom Enterprise LAN okruženja na bazi Extreme Networks proizvoda postižu se najviši nivoi performansi, pouzdanosti i skalabilnosti koji se mogu sresti na svjetskom tržištu. Takođe, stvaraju se svi funkcionalni uslovi za punu mobilnost svih bitnih segemenata sistema: aplikacija, upravljanja korisničkim pristupima, upravljanja korisničkim identitetima, uz konsolidiran nadzor i upravljanje i podršku za mrežnu virtuelizaciju. Sa aspekta mrežnih administratora i korisnika, Enterprise LAN na bazi proizvoda Extreme Networks pruža:

• Jednostavnu arhitekturu ukupnog mrežnog sistema (moguće ga je svesti na najmanji potreban broj slojeva mrežnog sistema)
• Najviši nivo pouzdanosti sistema i najniži nivo operativnih troškova (upotrebom samo jednog modularnog operativnog sistema visoke pouzdanosti za switcheve – ExtremeXOS Operating System)
• Konvergenciju i konzistentnost mrežnih servisa (putem EAPS protokola i drugih mehanizama)
• Mogućnost automatizacije administracijskih operacija i aktivnosti
• Personalizaciju policinga za bilo koji port u realnom vremenu (Universal Port Managar) i sigurnosti u mreži (Identity Managera i drugi alati)

Konačno, sa aspekta same organizacije, Enterprise LAN na bazi proizvoda Extreme Networks pruža:

• Veću efikasnost radne snage i agilnost organizacije
• Upravljivost troškova (posebno napominjemo najniži konkurentni nivo potrošnje električne energije Extreme Networks proizvoda)
 

Slika rješenja 1

Slika rješenja 2

Slika rješenja 3
Partner Logo Juniper Networks Extreme Networks Mitel GarrettCom OneAccess Zhone HP Digi Barracuda DLink CalAmp