Management
Extreme Networks
Management Center - Management Center (formerly known as NetSight) is a single pane of glass management system that provides wired/wireless visibility and control from the data center to the mobile edge. The intelligence, automation, and integration of your management software enable the IT organization to optimize the efficiency of network operations and reduce total cost of ownership.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet

Ridgeline - Ridgeline je skalabilan, multi-funkcionalan, alat za menadžment mreže i usluga. Ovaj alat pojednostavljuje konfiguraciju, implementaciju, rješavanje problema i provjeravanje statusa IP mreža. Ridgeline omogućuje opsežan set aplikacija za mendžment svih elemenata mreže i vrijedne i intiutivne funkcije koje vode ka uštedi vremena tako što pojednostavljuje uobičajene operacije.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


HP
NMC - NMC (Network Management Center) je skup integrisanih proizvoda i rješenja koji pospješuje mrežne performanse, dostupnost i sigurnost. NMC omogćuje efikasnije mrežne operacije tako što smanjuje troškove vezane za održavanje same mreže. NMC također omogućuje lakši menadžment kompleksnih okruženja, uključujući i virtualizaciju u centrima podataka, cloud computing, napredne servise, itd.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


Juniper Networks
Junos Space - Junos Space Network Management Platform works with our management applications to deliver comprehensive management of Juniper devices. As part of a complete solution, the platform provides broad fault, configuration, accounting, performance, and security management (FCAPS) capability, same day support for new devices and Junos OS releases, a task-specific user interface, and northbound APIs for integration with existing network management systems (NMS) or operations/business support systems (OSS/BSS).  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet

NSM - NSM (Network and Security Manager) software omogućuje jednostavno za korištenje rješenje koje kontroliše sve aspekte Juniper mrežnog rutinga, svičinga, firewall/VPN-a, i IDP (Intrusion Detection and Prevention) uređaja. To uključuje konfigurisanje uređaja, mrežne postavke i menadžment sigurnosti i polisa. NSM također može doći i u hardware verziji kao NSM Central Manager ili kao NSMXpress.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


Mitel
Enterprise Manager - Enterprise® Manager je integrisani paket alata za menadžment koji omogućuje jednostavnu konfiguraciju, kontrolu i menadžment Mitel-ovim proizvodima. Omogućuje pristup sistemima na jednoj ili više lokacija kroz jedan interface što omogućuje uštedu na troškovima održavanja i povećanu efikasnot rada. Enterprise Manager pojednostavljuje menadžment rješenjima tako što centralizuje administraciju i minimizira i automatizira standardne i repetitivne procese.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


Zhone
ZMS - ZMS (Zhone Management System) je standardizovno, carrier-class mrežno menadžment rješenje za Zhone-ove multiservisne mreže. ZMS-ova client-server arhitetktura koristi industrijski standardne komponente kao što su aplikacijski server framework i relational bazu podataka na robusnoj platformi. ZMS automatizuje kompleksne, repetitivne zadatke i time povećava produktivnost, tačnost i ostvaruje uštede na operativnim troškovima.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


Proizvodi

Partner Logo Juniper Networks Extreme Networks Mitel GarrettCom OneAccess Zhone HP Digi Barracuda DLink CalAmp