Management
Extreme Networks
EMC - Extreme Management Center (ranije NetSight) je "single pane of glass" menadžment sistem koji omogućuje uvid i kontrolu nad wired i wireless infrastrukturom. Inteligencija, automatizacija i integracija menadžment softvare-a omogućuje IT organizacijama da optimiziraju efikasnost mrežnih operacija i samim time smanje troškove održavanja.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


Juniper Networks
Junos Space - Junos Space platforma omogućuje nadzor i kontrolu nad Juniper uređajima. Space omogućuje funkcionalnosti kao što su upravljanje greškama i ispadima, konfiguracija, accounting, uvid u performanse mreže, FCAPS, prilagođeno sučelje za specifične mrežne operacije i northbound API-ovi za integraciju sa OSS/BSS sistemima.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


Zhone
ZMS - ZMS (Zhone Management System) je standardizovno, carrier-class mrežno menadžment rješenje za Zhone-ove multiservisne mreže. ZMS-ova client-server arhitetktura koristi industrijski standardne komponente kao što su aplikacijski server framework i relational bazu podataka na robusnoj platformi. ZMS automatizuje kompleksne, repetitivne zadatke i time povećava produktivnost, tačnost i ostvaruje uštede na operativnim troškovima.  

            Slika Proizvoda 1             Slika Proizvoda 2             Slika Proizvoda 3             Datasheet


Proizvodi

Partner Logo Juniper Networks Extreme Networks Mitel GarrettCom OneAccess Zhone HP Digi Barracuda DLink CalAmp