Obuka

Obuka je sastavni dio našeg programa. Obuke se mogu organizovati po potrebi i u dogovoru sa korisnikom opreme. Postoji mogućnost organizovanja obuke u prostorijama naše firme gdje osim teoretske postoji mogućnost i praktične obuke. U dogovoru sa korisnikom, za veći broj polaznika, moguće je organizovati i autorizirane obuke u prostorijama korisnika opreme. Za proizvodni program proizvođača Juniper Networks, Extreme Networks, Mitel i druge partnere za Vas ćemo osigurati treninge u ovlaštenim trening centrima u Europi. Detaljne informacije o pojedinim obukama možete pronaći na slijedećim linkovima:

OneAccess pruža mogućnost edukacije u svom trening centru u Budimpešti. Programi obuke mogu biti iz oblasti TDM ili routing OneAccess proizvodnog programa,kao i oblasti nadzora i upravljanja uz pomoć TMA managera.

Sve ove kurseve održavaju stručni ljudi sa velikim iskustvom u ovim oblastima. Za završene kurseve dobivaju se adekvatni certifikati iz ovih oblasti. Za dodatne informacije možete se obratiti našem sales teamu na e-mail adresu sales@telenet.ba.

Partner Logo